กิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.”

กิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.”

รฟม.ขอเชิญผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจรของ รฟม. ร่วมกิจกรรม  “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ฟรี!! ภายใต้โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ประจำปี 2567 เดินชมวัดโพธิ์ สักการะพระนอน ชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน ณ MRT สนามไชย รับประทานอาหารกลางวันร้าน Siam Origins ร้านอาหารไทยพื้นบ้านสี่ภาค และร่วมกิจกรรม Workshop

 

จัดดอกไม้สดชุมชนปากคลองตลาด ปิดท้ายด้วยการชอปปิ้งสินค้าผักผลไม้จากชุมชน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 จำนวน 50 ท่านเท่านั้น!

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2567 สามารถศึกษารายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ที่ https://forms.gle/FqcikKhVqaG5g2uPA

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1712 หรือ 1742

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆน้า #ท่องเที่ยวสุขใจไปกับรฟม #รฟม

Trip Idea